Demodagar  
   
03/5 Callaway Golf 15.00-18.00(Tidsbokning möjlig)  
09/5 Titleist 15.00-19.00(Tidsbokning möjlig)  
17/5 Vokey wedgar 16.00-19.00(Tidsbokning möjlig)  
24/5 Callaway Golf 15.00-19.00(Tidsbokning möjlig)